page_banner

Kwaliteit

Gehalte bestuur

Ons kwaliteitsbestuurstelsel bevat alle aspekte van kwaliteit wat verband hou met fasiliteite, produkte en diens. Kwaliteitsbestuur fokus egter nie net op kwaliteit van produkte en dienste nie, maar ook op die middele om dit te bereik.
Ons bestuur volg die volgende beginsels:
1. Kliëntfokus
2. Om ons huidige en toekomstige behoeftes van kliënte te verstaan, is uiters belangrik vir ons sukses. Dit is ons beleid om aan die vereistes van die kliënt te voldoen en die verwagtinge van alle kliënte te oortref.
3. Leierskap

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Gehalteversekering
Kwaliteitsversekering behels die ontwikkeling en implementering van 'n stelsel wat vertroue bied in die kwaliteit en veiligheid van 'n produk. Dit word bereik deur beplande en sistematiese aktiwiteite wat in 'n kwaliteitstelsel geïmplementeer word om te verseker dat aan die vereistes vir produkontwikkeling voldoen word.

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsbeheer is om die prosesse wat met die vervaardiging van die produk verband hou, te beheer en die kwaliteit van die produk te evalueer in verskillende stappe, van grondstowwe tot die finale verpakte produk wat die verbruiker bereik.

QUALITY (4)